ELYADAL Duyurular Duyurular

 

ELYADAL'ın resmi yayın organı olan PiVOLKA'nın 27. sayısı yayınlandı.
[ devamı ]

Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve ELYADAL tarafından hazırlanan Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı'nın genişletilmiş 4. baskısına ücretsiz olarak ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı seçmeniz yeterlidir.
[ Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı]

ELYADAL ELYADAL

Öğrencilerin sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerini desteklemek üzere Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından Psych-O-Token uygulaması başlatıldı.
[ devamı ]

ELYADAL Kaynaklar Kaynaklar

ELYADAL tarafından yayınlanan ve ücretsiz olarak paylaşılan kitapçıklar ve süreli yayınlara buradan ulaşabilirsiniz.

ELYADAL Hakkında

"Ben manevi miras olarak hiçbir nass-ı kat'i, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış düstur bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır." - Mustafa Kemal Atatürk

ELYADAL, Başkent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde görev alan psikolog öğretim elemanları ve farklı disiplinlerde eğitim gören gönüllü öğrenciler tarafından 2000 yılında kuruldu. Eleştirel - Yaratıcı Düşünme ve Davranış Araştırmaları Laboratuvarı, Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünün kuruluşunda önemli bir rol aldı. Temmuz 2008'den itibaren ise kurulmasında rol aldığı Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü altında faaliyetlerine devam etmektedir.

Devamı ELYADAL Hakkında

PiVOLKA'dan Seçilmiş Yazılar Caz, Kahve ve Varoluşçuluk

 

Doğan Kökdemir

Bu yazının üç anahtar kavramı olan caz, kahve ve varoluşçuluk kelimelerinin ilk ikisi yazarın kendisine çok da yakın olan kavramlar değildir. Cazdan başlayacak olursak, gençlik ve genç yetişkinlik yaşlarının neredeyse tamamını “hard rock” ve “heavy metal” dinleyerek geçirmiş olan birisinin konusu içinde caz geçen bir yazıyı kaleme almaya çalışması gereksiz bir cesaret hatta kendini bilmezlik olarak görülebilir. Aynı cesaret, o kadar güçlü olmasa da kahve için de geçerlidir. Bazı insanların, belki günümüz modern insanının önemli bir çoğunluğunun, gündelik birincil içeceği olan kahve bu satırların yazarı tarafından büyük bir tezahüratla karşılanan bir içecek olmadı hiçbir zaman. Geriye bir tek varoluşçuluk kalıyor. İlk defa 2008 yılında bir lisans dersi olarak yürüttüğüm varoluşçu psikoloji dersi olma- saydı aslına bakarsanız onunla da ilgim olmayacaktı. Bazı dersler - ki varoluşçu psikoloji kesinlikle bu derslerin en iyi örneklerinden birisidir - sadece dersi alan öğrenciler için değil aynı zamanda dersi yürüten öğretim üyesi için de ilham kaynağı olabilir ve kelimenin tam anlamıyla kişi(ler)- in hayatını değiştirebilir.

devamı...

PiVOLKA'dan Seçilmiş Yazılar Tanrıların Günahları

 

E. Öykü Us

Eski mitlerdeki tanrılar, davranışları ve özellikleri bakımından insanları andırmaktadırlar. Yunan mitlerinin tanrıları ve tanrıçaları bu duruma çok güzel birer örnek oluştururlar. Hazza düşkün, yemeyi ve içmeyi seven bu ölümsüz varlıklar, genellikle insanların işlerine karışır ve dünya onların oluşturduğu düzene göre yönetilir. Krallar, tanrılar ve tanrıçalar için şölenler düzenler, onların gönüllerini hoş tutmaya çalışırlar. Hatta bazen tanrılar insan suretine bürünerek insanların arasına karışır, onlarla beraber yaşam sürerler. Bu nedenden dolayı mitolojilerin kendi dönemlerinin insanının bir portresini çizdiğini söyleyebiliriz; tanrıların insanları kendi suretlerine bakarak yarattıkları düşünülecek olursa, bu durum şaşırtıcı değildir.

devamı...

PiVOLKA'dan Seçilmiş Yazılar Moleküler Evrimin Ayak İzleri

 

Erkan Yurtcu

Biyosferde çok sayıda canlı türü bulunmakla beraber tüm canlılarda ortak olarak bulunan bazı temel biyolojik moleküller ve bunların iş gördüğü ortak metabolik yolaklar vardır. Bu ortak molekülleri oluşturan “biyolojik periyodik tablo” yaklaşık 25 element içerir. Karbon, diğer karbon atomları ve çok sayıda başka atom ve molekülle çok uzun zincirler oluşturma kapasitesiyle bu tablonun en önemli ve canlılığın en temel elementidir. Biyolojik periyodik tablo elementlerinin oluşturduğu organizmalar da benzer kimyasal kompozisyona sahiptir. Bu açıdan bakıldığında, üzerinde en çok çalışma yapılan bakteri Escherichia coli (koli basili) ve insan vücudu %65-70 su ve %15-20 proteinden oluşmaktadır. Proteinler, hücrelerin ve organizmaların işlevinden sorumlu biyolojik molekülleridir. Proteinler, DNA (Deoksiribonükleik asit) molekülündeki 4 nükleotidin (adenin, guanin, sitozin ve timin) farklı kombinasyonlarıyla oluşturulan genetik bilgi halinde kodlanırlar. En basit tanımıyla proteinleri kodlayan DNA dizilerine “gen” adı verilir. Bu “depo” bilginin ifade edilmesine yani protein sentezine yardımcı olan aracı moleküllere ise RNA (Ribonükleik asit) molekülü adı verilir. Günümüzde çok sayıda tipi tanımlanmış olmakla birlikte taşıyıcı, mesajcı ve ribozomal RNA’lar klasik olarak genlerden protein oluşturulmasında temel role sahiptirler. Sonuçta yaşayan bir hücrenin işlevsel parçaları proteinler ve RNA molekülleridir.

devamı...